Sculptures / Homo sapiens
 
 

Mankind ~ and womenkind of course! And their relatives like scarecrows etc.

Op al den ting, som Gud har skabt
Op al den ting, som Gud har skabt, hans herlighed at prise.
(Citat fra salme af Brorson)
Kom nu og dans, Vera! Vær ikke sådan en navlebeskuer
Split personality